تبلیغات
طرفداران هنر دوبلـــــــه و انیمیشن - استاد احمدرسول زاده هم از میان ما رفت.
طرفداران هنر دوبلـــــــه و انیمیشن
در رابطه با موضوع دوبله و هنر و بعضی وقت ها هم چیزهایی دیگر


خدایش بیامرزدنوشته شده در تاریخ یکشنبه 21 دی 1393 توسط محمد عزیزیان